Ekologia

O NAS

Kontakt z żywnością? Nie ma problemu!

Ze względu na nasze bardzo wysokie wymagania dotyczące produkcji, wytwarzania i jakości, udało nam się pozytywnie przebadać nasze najważniejsze produkty pod kątem kontaktu z żywnością. Produkty złożone są zatem bezpieczne dla żywności. Są zgodne z rozporządzeniem o żywności (WE nr 1935/2004), zostały przetestowane i dopuszczone do kontaktu z żywnością. Niniejsze rozporządzenie reguluje postępowanie, kontrolę materiałów i przedmiotów, które wchodzą lub mogą wejść w kontakt z żywnością. W tym celu nasze produkty zostały poddane 12 bardzo złożonym testom ze wszystkimi istniejącymi zanieczyszczeniami ze wszystkich kategorii. Przeszliśmy wszystkie indywidualne testy albo w wielu przypadkach nawet z wynikiem negatywnym (nie znaleziono zanieczyszczeń), albo z ogromnym podcięciem bardzo niskich wartości granicznych.

Ekologia

Praktykujemy aktywną ochronę klimatu!

Jesteśmy partnerami Klimaaktiv. Wraz z Paktem Aktywności Klimatu austriackie Federalne Ministerstwo Ochrony Klimatu, Środowiska, Energii, Mobilności, Innowacji i Technologii oferuje dużym austriackim firmom dobrowolny, wiarygodny i przejrzysty sojusz na rzecz ochrony klimatu. Dzięki profesjonalnemu wsparciu ekspertów z klimaaktiv partnerzy paktu opracowują indywidualne koncepcje ochrony klimatu i wdrażają je na poziomie firmy. Ustrukturyzowany proces, w którym sprawdzana jest realizacja celów, a środki są stale optymalizowane, zapewnia maksymalną wiarygodność i przejrzystość zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Pakt klimaaktiv udowania, że efektywność energetyczną, sukces biznesowy i ochronę klimatu można z powodzeniem połączyć, że cele ochrony klimatu są zarówno osiągalne, jak i ekonomicznie uzasadnione, a firmy są ważnym motorem na drodze do transformacji energetycznej.


Naszą inwestycją chronimy lasy!

Lasy mieszane bukowo-dębowe w Europie charakteryzują się  stabilnością, obce są im zakłócenia w postaci burz czy pożarów. Wiele wysoko rozwiniętych gatunków zwierząt i roślin przystosowało się do tych starych lasów, a większość z nich jest uzależniona od najstarszych spośród drzew. Te prastare lasy bukowe to lasy deszczowe Europy i podobnie jak tropiki, są w bardzo złym stanie. Dziś, na przykład w Niemczech, nie ma już tych lasów, a stare drzewa również stają się coraz rzadsze. Martwe drewno, dostępne w odpowiednich ilościach w lasach pierwotnych, jest ważnym siedliskiem wielu gatunków owadów i grzybów, ale w lasach gospodarczych go w dużej mierze nie ma. Chronimy takie stare lasy i inwestujemy w niemieckie lasy bukowe poprzez „Akademię Leśną Wohlleben”, która je nadzoruje, ponieważ nie są one przez nikogo zarządzane. Dzięki temu mogą rozwijać się w spokoju zgodnie z własną naturą.


Jesteśmy społeczni, sumienni i uczciwi!

Współpracujemy z ziemią i naturą jako partnerzy!
Jako członek platformy Klimaaktiv jesteśmy zaangażowani w ochronę klimatu i ochronę zasobów!
Chronimy i utrzymujemy nasz las oraz inwestujemy w stare lasy bukowe, aby pozostały nietknięte i przyczyniały się do lepszego klimatu!
Nie używamy plastiku, zastępujemy go blachą białą, ponieważ ten materiał jest najbardziej przyjazny dla środowiska i ma najwyższy wskaźnik recyklingu!
Wspieramy SOS Wioski Dziecięce, Menschen für Menschen, Stiftung Schweizer Sporthilfe, młodzieżowe treningi olimpijskie, Pro Futura, WWF!
Wspieramy szkoły zawodowe w Austrii, Niemczech, Szwajcarii i Południowym Tyrolu!
Pracujemy wyłącznie w oparciu o surowce odnawialne!
Konsekwentnie tworzymy produkty ekologiczne, naturalne i w 100% czyste!
Produkujemy bez żadnych zewnętrznych emisji!
Jako partner klimatyczny, nasze druki i artykuły promocyjne są wytwarzane w sposób neutralny dla klimatu!
Uwzględniamy naturę i ogrzewamy w sposób oszczędzający zasoby!
Przeważnie dostarczamy pociągiem i zmniejszamy zanieczyszczenia z ruchu!
Kupujemy od regionalnych dealerów i firm i utrzymujemy własną siłę nabywczą!
Sponsorujemy różne projekty regionalne w przedszkolach i szkołach!